AccuRatio
Mental genvej til succes

 

Kurser i personlig udvikling

Vi udvikler os som personer gennem hele livet. Vi fastlægger personlige mål med udgangspunkt i egne ønsker til karriere, familie og fritid.

På jobbet er vores personlige udvikling ofte langt mere fastlåst og stillestående. Selvom alle loyale medarbejdere vil det bedste for sin arbejdsplads, kan den personlige udvikling godt gå i stå. Vi parkerer den personlige udvikling i virksomhedens faste rammer og koncentrere os om vores faglighed.

Mange virksomheder understøtter denne udvikling ved at sende deres medarbejdere på kurser, der kan gøre dem dygtigere rent fagligt.

Men hvad med den personlige udvikling?

Hvis virksomheden vil have det optimale ud af sine medarbejdere, er fokus på den personlige udvikling mindst lige så vigtig som fagligheden. Hvad nytter det, at en medarbejder er faglig dygtig, hvis medarbejderen samtidig er gået i stå rent personligt?

AccuRatio udbyder kurser i personlig udvikling. Kurser der sætter fokus på det enkelte menneske i samspil med virksomheden.

Kurserne tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den enkelte virksomhed – nøgleområder kunne eksempelvis være:

• Målsætning og værdier for den enkelte medarbejder i virksomheden
• Medarbejderens rolle i virksomheden
• Kommunikationens betydning i hverdagen
• Coaching for effektivt og glædefyldt samarbejde
• Konfliktløsning og nytænkning
• Genskabelse af mistet arbejdsglæde

Et kursus i personlig udvikling tager typisk mellem 2 og 5 dage. Alle kurser varetages af professionelle fagfolk, der hver især er ekspert på sit felt.

Læs også om kursus i stresshåndtering